NINEM d.o.o.

PRODAJA I SERVIS INFORMATIČKE OPREME

PRODAJA INFORMATIČKE OPREME


SERVIS INFORMATIČKE OPREME

USLUGA SERVISA I FOTOKOPIRANJA


Radni sat servisa


100 kn + PDV

Radni sat servisa kod stranke 

150 kn + PDV

FOTOKOPIRANJE A4 CB

FOTOKOPIRANJE A4 COLOR

1,00 kn

2,00 kn